Welcome

The site functions as a showcase for my projects and as a community site for my friends. Be my guest and troll around.

Lataamo Archives

USERNAME
PASSWORD
Browser Multiplayer Game
Windows Phone Application
University of Turku » Computer Science » Minors » Research » School Projects

Business Economics

TeoriaLT1 Johtaminen ja organisointi3op
KirjanpitoLT2 Laskentatoimi4op
TeoriaLT3 Markkinointi3op
LT-suunnitelmaLTJK1 Strateginen johtaminen ja yrittäjyys5op
Johdon laskentaLTJK2 Yrityksen kannattavuus ja rahoitus4op
TeoriaLTJK3 Kansainvälinen liiketoiminta3op
TeoriaLTJK4 Julkinen hallinto ja talous3op

Mathematics

DerivointiMatematiikan peruskurssi A4op
IntegrointiMatematiikan peruskurssi B4op
MatriisitMatematiikan peruskurssi C5op
TodennäköisyysTodennäköisyyslaskenta4op
DiskreettiDiskreetti Matematiikka4op
MatriisitTietotekninen Algebra4op

Statistics

SPSSTilastotieteen SPSS ohjelmistokurssi2op
TodennäköisyysTilastotieteen peruskurssi I6op
JakaumatTilastotieteen peruskurssi II6op

Languages

FinnishPuheviestintä2op
FinnishTekstin- ja kielenhuolto1op
FinnishTutkielman kirjoittamiseen liittyvä opetus1op
FinnishKypsyysnäyte (Luk)-
FinnishKypsyysnäyte (FM)-
EnglishTietojenkäsittely: Kirjallinen2op
EnglishTietojenkäsittely: Suullinen2op
SwedishMatemaattis-luonnontieteellinen: Kirjallinen2op
SwedishMatemaattis-luonnontieteellinen: Suullinen2op
SwedishMatemaattis-luonnontieteellinen: Itseopiskelu2op
RussianAlkeiskurssi I4op
RussianAlkeiskurssi II4op
RussianJatkokurssi I4op
RussianJatkokurssi II4op
RussianTekstin ymmärtäminen 4op